Vaša bezpečnosť je na prvom mieste

Poskytujeme pre Vás služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Viac info Kontaktujte nás

O NÁS

Viac informácií o našej spoločnosti

Spoločnosť JOZA s.r.o vznikla v roku 2006 ako vzdelávacia a poradenská spoločnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a civilnej ochrany obyvateľstva (CO).

Od svojho vzniku spoločnosť JOZA, s.r.o. získavala potrebné oprávnenia na výkon bezpečnostnotechnickej služby, výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce od Národného inšpektorátu práce. Firma zabezpečuje výkon technika a špecialistu požiarnej ochrany, ktorý disponuje aj osvedčením o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.