Civilná ochrana


Maska plynová orig. poľská "MP5"
  • Poradenstvo v oblasti CO
  • Príprava vedúcich a ostatných zamestnancov na zabezpečenie CO
  • Spracovanie zákonom stanovenej dokumentácie CO zamestnávateľa
  • Príprava zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú pomoc