Ochrana pred požiarmi

OCHRANA PRED POŽIARMI -

  • Špecialista požiarnej ochrany
  • Vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi
  • Odborná príprava na úseku ochrany pred požiarmi
  • Poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi
  • Predaj hasiacich prístrojov, hydrantového materiálu a príslušenstva