Oprávnenia

Oprávnenie č. BTS-1096/08
Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby Otvoriť dokument
Oprávnenie č. VVZ-000219-06-01.1
Zamestnanci a vedúci zamestnanciOtvoriť dokument
Oprávnenie č. VVZ-0221/08-03.2
Obsluha vyhradených techn. zariadení zdvíhacíchOtvoriť dokument
Oprávnenie č. VVZ-0080/08-03.4
Viazači bremien Otvoriť dokument
Oprávnenie č. VVZ-0125/08-06.1
Vodiči motorových vozíkov Otvoriť dokument
Oprávnenie č. VVZ-0446/08-07.2
Montáž a demontáž lešení (lešenári) Otvoriť dokument
Oprávnenie č. VVZ-1064/08-08.1
Obsluha vybraných stavebných strojov a zariadení Otvoriť dokument
Oprávnenie č. VVZ-1065/08-09.1
Obsluha vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení Otvoriť dokument
Oprávnenie č. VVZ-0101/10-10.2
Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe Otvoriť dokument
Oprávnenie č. VVZ-0102/10-10.3
Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti Otvoriť dokument
Oprávnenie č. 381/4/2010 – ZZ-S-Aa,b,d,e, Ba,b,c2,d,e,f,g,i
Odborné prehliadky a skúšky VTZZ Otvoriť dokument
Osvedčenie o preškolení
Protipožiarny systém Fire protect Otvoriť dokument
Osvedčenie VTZZ
Autorizovaný bezpečnostný technik Otvoriť dokument
Osvedčenie COO 2012
Odborná spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Otvoriť dokument
Osvedčenie RT VTZZ+AOP2020
Revízny technik zdvíhacích zariadení Otvoriť dokument
Osvedčenie TPO
Technik požiarnej ochrany Otvoriť dokument
Opránenie PK IMOS 2019
Montáž, údržba, opravy, kontrola Otvoriť dokument
Oprávnenie VTZE EZ E2
Opravy technických zariadení elektrických do 1000V Otvoriť dokument
Osvedčenie MANDIK
Montáž, údržba a prehliadka požiarneho uzáveru Otvoriť dokument
Preukaz
Preukaz opravára požiarnych klapiek Otvoriť dokument
Osvedcenie COO 2022Osvedčenie spôsobilosti na úseku civilnej ochrany Otvoriť dokument